Hakkımızda

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviribilim, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda dört kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com / http://dergipark.gov.tr/rumelide) ve basılı olarak yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kayalı Kampüsü
Kırklareli / TÜRKİYE
0 (505) 795 81 24
editor@rumelide.com