Künye

İMTİYAZ SAHİBİ

Doç. Dr. Yakup YILMAZ

 

EDİTÖRLER

Doç. Dr. Yakup YILMAZ

Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Secaattin TURAL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ali KURT

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Meqsud SELİM

Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi (Çin)

Doç. Dr. Meryem SALİM AHMED

Şumnu Üniversitesi (Bulgaristan)

Doç. Dr. Yakup YILMAZ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmed Farman ÇELEBİ

Bağdat Üniversitesi (Irak)

Dr. Banu TELLİOĞLU

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Beytullah BEKAR

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Birol BULUT

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Erdoğan TAŞTAN

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Halil İbrahim İSKENDER

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Niyazi ADIGÜZEL

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yasin YAYLA

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

YAYIN YÖNETMENİ

Yasemin GÜVENİLİR

DİL UZMANLARI

İngilizce Redaksiyon

Dr. Sevda PEKCOŞKUN GÜNER

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Serpil YAVUZ ÖZKAYA

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Türkçe Redaksiyon

Arş. Gör. Hakkı ÖZKAYA

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Ferhan AKGÜN ÜNSAL

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Soner TOKTAR

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Serpil KOYUNCU

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Arş. Gör. Mehmet TUNCER

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dizin

Arş. Gör. Büşra KAPLAN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

 

DIŞ TEMSİLCİLER

Doç. Dr. Despina PROVATA (Yunanistan)

Doç. Dr. Elena M. METEVA-ROUSSEVA (Bulgaristan)

Doç. Dr. Ľudmila MEšKOVá (Slovakya)

Doç. Dr. Sandrine PERALDI (Fransa)

Dr. Ahmed Farman ÇELEBİ (Irak)

Dr. Antonio Hans DI LEGAMI (İtalya)

Dr. Gianluca COLELLA (İsveç)

Dr. Hela Haidar NAJJAR (Lübnan)

Dr. Radmila LAZAREVİC (Karadağ)

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM (İran)

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN (Mısır)

Nejra ŽUPLANIN (Sırbistan)

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hanifi VURAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Marek STACHOWSKI

Krakov Yagellon Üniversitesi (Polonya)

Prof. Dr. Mehmet NARLI

Balıkesir Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ömer ZÜLFE

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Oktay AHMED

Üsküp Kiril-Metodi Üniversitesi (Makedonya)

Prof. Dr. Vügar SULTANZADE

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)

Doç. Dr. Despina PROVATA

Atina Milli ve Kapodistriyan Üniversitesi (Yunanistan)

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN

Kahire Üniversitesi (Mısır)

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM

Tebriz Azad İslam Üniversitesi (İran)

Prof. Dr. Paolo E. BALBONİ

Venice Ca' Foscari Üniversitesi (İtalya)

 

HAKEMLER

Prof. Dr. Abdullah EREN

Ordu Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Alev BULUT

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Asuman AKAY AHMED

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Atabey KILIÇ

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Aymil DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Bahadır GÜCÜYETER

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Duygu ÖZTİN PASSERAT

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Emine BOGENÇ DEMİREL

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Emir İçhem İdben EL HALİDİ

Kufe Üniversitesi (Irak)

Prof. Dr. Engin YILMAZ

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Esma İNCE

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Feryal ÇUBUKÇU

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Füsun BİLİR ATASEVEN

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Gülser ÇETİN

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Halit KARATAY

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Türkiye)

Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM

Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hanifi VURAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hülya KARTAL

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hülya SAVRAN

Balıkesir Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Işın Bengi ÖNER

29 Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim TAŞ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Linda TORRESİN

SSML Fusp Misano Adriatico (İtalya)

Prof. Dr. Marek STACHOWSKI

Krakov Yagellon Üniversitesi (Polonya)

Prof. Dr. Mehmet NARLI

Balıkesir Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mesut AYAR

Kirklareli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mira KHACHEMİZOVA

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Muhammet KOÇAK

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa BALCI

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Neslihan KANSU-YETKİNER

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nevin ÖZKAN

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nevzat TOPAL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nur Melek DEMİR

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Oktay AHMED

Üsküp Kiril-Metodi Üniversitesi (Makedonya)

Prof. Dr. Ömer ZÜLFE

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Paolo E. BALBONI

Venice Ca' Foscari Üniversitesi (İtalya)

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Secaattin TURAL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Erzincan Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Simona SALIERNO

Cpia Sassuolo (İtalya)

Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Sündüz ÖZTÜRK-KASAR

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ

Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Üzeyir ASLAN

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Vügar SULTANZADE

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)

Prof. Dr. Yavuz KIZILÇİM

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Abdulkadir ATICI

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Abdulkadir GÖLCÜ

Selçuk Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Abdurrahman KOLCU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet BAŞAL

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet BENZER

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet DAĞ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet ÇAPKU

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet Sait CANDAN

Karabük Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ali CANÇELİK

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ali KURT

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Alpaslan OKUR

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKCIOĞLU

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ayla OĞUZ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Türkiye)

Doç. Dr. Aylin SEYMEN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Barbara Dell’abate ÇELEBİ

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Behice VARIŞOĞLU

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Beki HALEVA

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Cihangir KIZILÖZEN

Siirt Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Çağrı GÜMÜŞ

KTO Karatay Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Despina PROVATA

Atina Milli ve Kapodistriyan Üniversitesi (Yunanistan)

Doç. Dr. Didem TUNA

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Elena M. METEVA-ROUSSEVA

Sofya Üniversitesi (Bulgaristan)

Doç. Dr. Elif AKTAŞ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Emel ÖZKAYA

Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Erdoğan KARTAL

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ersen ERSOY

Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ertan KUŞÇU

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ertan ENGİN

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Esra BİRKAN BAYDAN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Evangelos KOURDIS

Selanik Aristoteles Üniversitesi (Yunanistan)

Doç. Dr. Fabio GRASSİ

Roma Sapienza (İtalya)

Doç. Dr. Faruk DOĞAN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Faruk KALAY

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Fethi KAYALAR

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Funda KIZILER EMER

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Füsun ŞAVLI

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Gökhan ARI

Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ

Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Graziano SERRAGİOTTO

Venice Ca' Foscari Üniversitesi (İtalya)

Doç. Dr. Guntars DREIJERS

Ventspils Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Letonya)

Doç. Dr. Gülhanım ÜNSAL

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Halil AYTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Hatice FIRAT

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Hülya KAYA

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. İlker AYDIN

Ordu Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. İlkin GULUSOY

Kafkas Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. İlknur SAVAŞKAN

Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Kemale Tahsin KARİMOVA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Lale ÖZCAN

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Levent UZUN

Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Leyla Çiğdem DALKILIÇ

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Lokman TANRIKULU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ľudmila MEšKOVá

Matej Bel Üniversitesi (Slovakya)

Doç. Dr. Mehmet Celal VARIŞOĞLU

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet SAMSAKÇI

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet YASTI

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehrali CALP

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Melek ALPAR

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Meryem AYAN

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Meryem SALİM AHMED

Şumnu Üniversitesi (Bulgaristan)

Doç. Dr. Meqsud SELİM

Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi (Çin)

Doç. Dr. Mesut GÜN

Mersin Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mutlu DEVECİ

Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Necdet NEYDİM

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Neslihan ALTAY KARAKUŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Nilüfer İLHAN

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Nurşat BİÇER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Osman ÜNLÜ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Özgür AY

Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Petru GOLBAN

Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Doç . Dr. Raif İVECAN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç . Dr. Reyhan ÇELİK

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ruzana DOLEVA

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Salih İNCİ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Saman HASHEMIPOUR

Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC)

Doç. Dr. Sandrine PERALDI (Fransa)

Doç. Dr. Selim EMİROĞLU

İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Susana SHKHALAKHOVA

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Suzan KAVANOZ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Tatiana GOLBAN

Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Turgay ANAR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Umut BALCI

Batman Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Vahibe Türkan DOĞRUÖZ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Yakup YILMAZ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Yaprak Türkan YÜCELSİN-TAŞ

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Yunus KAPLAN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Yusuf AVCI

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Zulfiya ŞAHİN

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Abdülkerim ASILSOY

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK

Ordu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Abdulkadir HAMARAT

Munzur Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Abdullah YILDIRIM

İnönü Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Abdullah Nejat TÖNGÜR

Maltepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Adem CAN

Erzincan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Adnan UZUN

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmed Farman ÇELEBİ

Bağdat Üniversitesi (Irak)

Dr. Ahmet AYCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet BAŞKAN

Dicle Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet GÖGERCİN

Selçuk Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet ISPARTA

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet İhsan DÜNDAR

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet KAYASANDIK

Abdullah Gül Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet KAYINTU

Bingöl Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet MEYDAN

Yalova Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet NAİR

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet ÖZDİNÇ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye)

Dr. Ahmet ÖZKAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet USLU

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet Remzi ULUŞAN

Başkent Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet YEŞİL

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet Zahid DEMİRCİLER

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Alev ÖNDER

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Alev YEMENİCİ

Çankaya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ali KARAKAŞ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ali TÜLÜ

İstanbul Şehir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ali YAĞLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ali YİĞİT

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Alper KELEŞ

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Alize CAN RENÇBERLER

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Amjad ALSYOUF

Al-Balqa Applied Üniversitesi (Ürdün)

Dr. Anna Lia ERGUN

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Antonella ELİA

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Antonio Hans DI LEGAMI

Yabancılar için Siena Üniversitesi (İtalya)

Dr. Arzu EKOÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Asiye ÖZTÜRK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Aslı ARABOĞLU

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Aslı SELCEN ASLAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Atiye Gülfer GÜNDOĞDU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Aykut HALDAN

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ayla AKIN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ayşe Duygu YAVUZ

Doğuş Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ayşegül ERGİŞİ

Yeditepe Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Ayşe Işık AKDAĞ

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ayşe ÖZKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ayşe Selmin SÖYLEMEZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ayşe ŞEKER

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ayza VARDAR

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Aziz ŞEKER

Amasya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Babalola Joseph OLUROTİMİ

Ekiti Devlet Üniversitesi (Nijerya)

Dr. Bahanur ÖZKAN BAHAR

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Banu ANTAKYALI

Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Banu TELLİOĞLU

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Barış AĞIR

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bayram ÖZBAL (Turkey)

Dr. Belde AKA

Çağ Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Belgin BAĞIRLAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Betül BAYRAKTAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Beytullah BEKAR

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Beytullah KARAGÖZ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bihter GÜRIŞIK KÖKSAL

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bilal ALPAYDIN

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bilge METİN TEKİN

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ

Çukurova Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Bilge KAYA YİĞİT

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bircan EYÜP

Trabzon Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Birol BULUT

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bora GÜRDAŞ

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Buket ALTINBÜKEN KARSLI

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Burcu AYDIN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Burcu GÜRSEL

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Burcu TEKİN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Burcu TÜRKMEN

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Burcu ÜNAL

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Burcu YILMAZ ÇEBİN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bülent AKAT

Çankaya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bünyamin TAŞ

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Cafer ÇARKIT

Gaziantep Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Can ŞAHİN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Caner ÇETİNER

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Cenk AÇIKGÖZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Cenk TAN

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ceyda ELGÜL

Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ceyda YALÇIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ceyhun YÜKSELİR

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Coşkun DOĞAN

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Cristiano BEDIN

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Cüneyt DEMİR

Siirt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Çağrı EROĞLU

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Çelik EKMEKÇİ

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Çetin KASKA

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Çiğdem KARATEPE

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Davut PEACİ (William-Samuel Peachy)

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Deniz DEMİRKAN

Mersin Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Deniz GÜNER

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Deniz KURMEL

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Derya KARACA

Iğdır Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Derya KILIÇKAYA

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Derya OĞUZ

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Dilek BÜYÜKAHISKA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Dilek MAKTAL CANKO

Ege Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Dimitris ZEPPOS

Atina Milli Kapodistrian Üniversitesi (Yunanistan)

Dr. Dinçer APAYDIN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Döne ARSLAN

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Duygu İŞPINAR AKÇAYOĞLU

Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Duygu ÖZAKIN (Türkiye)

Dr. Duygu SERDAROĞLU

Atilim Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Ebru BALAMİR

Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ebru GÜVENEN

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ebubekir BOZOVALI

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Eda H. TAN METREŞ

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK

KTO Karatay Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Eleonora FRAGAI

Yabancılar için Siena Üniversitesi (İtalya)

Dr. Elif BAŞ

Bahçeşehir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Elif KIR CULLEN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Elif TABAK AVCI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Elif KEMALOGLU-ER

Adana Alaprslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Emine AYAN

Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Emine ÇAKIR

Ordu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Emine GÜLER (Türkiye)

Dr. Embie KYAZIMOVA

Şumnu Üniversitesi (Bulgaristan)

Dr. Emel NALÇACIGİL ÇOPUR

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Emine SONAL

Girne Amerikan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Emrah ATASOY (Türkiye)

Dr. Emrah EKMEKÇİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Emrah ERİŞ

Siirt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Emrah GÖRGÜLÜ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Emrullah YAKUT

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Enes BAL

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Enes YAŞAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Enes YILDIZ

Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Engin ÇAĞMAN

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ensar ALEMDAR

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ercan KAÇMAZ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr.Erdem KOÇ

İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Erdem SARIKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Erdoğan TAŞTAN

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Erhan AKTAŞ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Erkan KALAYCI

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ertuğrul AYDIN

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Esat CAN

(Türkiye)

Dr. Eshabil BOZKURT

(Türkiye)

Dr. Esin EREN SOYSAL

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Esin KUMLU

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Esra ALMAS

İstanbul Şehir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Erzincan Binali Yıldırım

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Esra SAZYEK

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Esra ULUŞAHİN

Ankara Hacı bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Evren BARUT

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ezgi GAGA

Atlas Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Faruk KÖKOĞLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Faruk POLATCAN

Sinop Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatemeh ARZJANI

Tahran Üniversitesi (İran)

Dr. Fatih KANA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatih KAYA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatih ODUNKIRAN

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatih SONA

Çankırı Karatekin Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatih ŞİMŞEK

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatih YAPICI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatma ATAKLI SAÇAK

Hitit Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatma KABA

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatma DEMİRAY AKBULUT

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatma KOÇ (Türkiye)

Dr. Fikret GÜVEN (Türkiye)

Dr. Filiz ŞAN

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fouzia ROUAGHE

Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 Üniversitesi (Cezayir)

Dr. Funda A. İNCİRKUŞ

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gamze SABANCI UZUN

İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gamze SOMUNCUOĞLU ÖZOT

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gaye Belkız YETER ŞAHİN

Erzincan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gianluca COLELLA

Dalarna Universitesi (İsveç)

Dr. Goran Salahaddin SHUKUR

Selahaddin Universitesi (Irak)

Dr. Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gökçen GÖÇEN

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gökçen HASTÜRKOĞLU

Atılım Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gökhan Şefik ERKURT

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gökmen KANTAR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gönül ERDEM NAS

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Güldane Duygu SEYMEN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)

Dr.Gülay KARAMAN

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Güler DOĞAN AVERBEK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gül Mükerrem ÖZTÜRK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gülnara GOCA MEMMEDLİ

Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gülnihal KKÜPELİ

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gülperi MEZKİT SABAN

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gülsüm CANLI

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Gülşah Gaye FİDAN

Gaziantep Üniversitesi(Türkiye

Dr. Gülşah PARLAK KALKAN

Kilis 7 Aralik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Güneş SÜTCÜ

Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hadi BAK

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hakan AYDEMİR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hakan SARAÇ

Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Halide Gamze İNCE YAKAR

İstanbul Okan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Halil İbrahim BALKUL

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Halil İbrahim İSKENDER

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Halime ÇAVUŞOĞLU

Erzurum Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Halis BENZER

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr.Halit ALKAN

Mardin Artuklu Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Halit AŞLAR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan)

Dr. Haluk ÖNER

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hamza KUZUCU

Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hande ERSÖZ-DEMİRDAĞ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hanife ERDOĞAN

Kastamonu Üniversitesi (Türkiye)

Dr.Hanife SARAÇ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Harika KARAVİN YÜCE

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Harun BEKİR

Filibe Üniversitesi (Bulgaristan)

Dr. Hasan CUŞA

Munzur Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hasan DEMİRHAN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hasan EKİCİ

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hasan İSİ

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hasan Kazım KALKAN

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hasan UÇAR

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hasene AYDIN

Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hatice COŞKUN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hatice Övgü TÜZÜN

Bahçeşehir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hatice YURTTAŞ

İstanbul Şehir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hazim Burhan ALNAJJAR

Selahaddin Üniversitesi (Irak)

Dr. Hela Haidar NAJJAR

Balamand Üniversitesi (Lübnan)

Dr. Hikmet UYSAL

Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hilal ERKAZANCI DURMUŞ

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hulusi GEÇGEL

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hulusi EREN

Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hüseyin ARSLAN

Yalova Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hüseyin PARLAK

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hüseyin YILDIZ

Ordu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hüsrev AKIN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ilgın AKTENER

Yaşar Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Işılay IŞIKTAŞ SAVA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Işıl ŞAHİN GÜLTER

Fırat Üniversitesi(Türkiye)

Dr. İbrahim AKYOL

Çankırı Karatekin (Türkiye)

Dr. İbrahim GÜMÜŞ

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İhsan ŞEHİTOĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İlker TOSUN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İlkin GULUSOY

Kafkas Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İlyas SUVAĞCİ

Siirt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İnan GÜMÜŞ

Isparta Uygulamlaı Bilimler Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İnci ARAS

Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İnönü KORKMAZ

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İpek TAŞDEMİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İrfan TOSUNCUOĞLU

Karabük Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İsa AKPINAR

MEB (Türkiye)

Dr. İsa IŞIK

Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İsmail ÇOBAN

Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İsmail GÜNEŞ

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İsmail YAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İsmail YILDIRIM

Kayseri Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İzzet ŞEREF

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Jale COŞKUN

İstanbul Aydın Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Javid ALİYEV

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kadriye Çiğdem YILMAZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kamil CİVELEK

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kazım ÇANDIR

Çankırı Karatekin Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kevser TETİK

Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Korkut Uluç İŞİSAĞ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kubilay GEÇİKLİ

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kutay UZUN

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kübra BAYSAL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kürşat EFE

Amasya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kürşat KARA

Bayburt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Kürşat Şamil ŞAHİN

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Layal MERHY

Lebanese Üniversitesi (Lübnan)

Dr. Levent DOĞAN

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Leyla YAKUPOĞLU BORAN

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Lütfiye CENGİZHAN

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mahmut AKAR

Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Malek Hassan Mahmoud ABDUL QADER

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Maşallah KIZILTAŞ

Bitlis MEB (Türkiye)

Dr. Mehdi GENCELİ

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. M. Halil SAĞLAM

Siirt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet Ali GÜNDOĞDU

İstinye Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞI

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet Burak BÜYÜKTOPÇU

Kafkas Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet Cem ODACIOĞLU

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet Cihat ÜSTÜN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet Fatih ÖZCAN

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet FİDAN

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet Mustafa KARACA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet ÖZBERK

Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet ÜNAL

Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mehmet YILDIZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Melda KESER

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Melike SOMUNCU

Siirt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Menent SHUKRIEVA

Şumnu Üniversitesi (Bulgaristan)

Dr. Meriç GÜVEN

Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Merve AYDOĞDU ÇELİK (Türkiye)

Dr. Merve YORULMAZ KAHVE

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Meryem ARSLAN

Niğde Öner Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mesut GÜNENÇ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mesut KULELİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mete Yusuf USTABULUT

Bayburt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Metin BALPINAR

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mevlüt CEYLAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mevlüt GÜLMEZ

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mihrican ÇOLAK

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Muhammed HÜKÜM

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Muhammed Felat AKTAN

Dicle Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Muhammed Zahit CAN

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Muhammet Raşit MEMİŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Muhittin DOĞAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Murad AL KAYED

Al-Balqa Applied Üniversitesi (Ürdün)

Dr. Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Murat TURNA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mustafa DİNÇ

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mustafa Levent YENER

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mustafa Said ARSLAN

Kastamonu Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Mustafa Said KIYMAZ

Adıyaman Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mustafa ULUTAŞ

Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Muzaffer Derya NAZLIPINAR SUBAŞI

Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Muzaffer KILIÇ

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mücahit AKKUŞ

Hitit Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Müslüm YILMAZ

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nahide İrem AZİZOĞLU

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Naim ATABAĞSOY

Çankaya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Naime ELCAN KAYNAK

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nazan Müge UYSAL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nazlı ALTUNSOY

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Necla DAĞ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Necmettin ÖZMEN

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye)

Dr.Neiva De Souza BOENO

Secretaria De Estado De Educação De Mato Grosso(Brezilya)

Dr. Nergiz GAHRAMANLI

Yeditepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Neriman NACAK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Neriman Nüzket ÖZEN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Neslihan ALBAY

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Neslihan ÖNDER ÖZDEMİR

Uludağ Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nevin METE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nevriye Ahmedova ÇUFADAR

Şumnu Üniversitesi (Bulgaristan)

Dr. Nevzat ERKAN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nezire Gamze ILICAK

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nilgün DALKESEN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nilüfer ALİMEN

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nilüfer ÖZGÜR

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Niyazi ADIGÜZEL

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nuran BALTA

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nuray KÜÇÜKLER KUŞÇU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Türkiye)

Dr. Nuray PAMUK ÖZTÜRK

Selçuk Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nurcan ANKAY

Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nurel CENGİZ

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nurgül KARAYAZI

Karabük Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nurullah ŞAHİN

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nusret ERSÖZ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Okan Celal GÜNGÖR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Olena KOZAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Oğuzhan KALKAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Oğuz SAMUK

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Onur ÖZCAN

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr.Onur YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Orhan KILIÇARSLAN

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Orhan OĞUZ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Orkun KOCABIYIK

Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Osman ASLANOĞLU

Dicle Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Osman COŞKUN

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Osman DÜLGER

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Osman KUFACI

Sinop Üniversitesi (Türkiye)

Dr.Osman ORUÇ

Bayburt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Osman SABUNCUOĞLU

İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ömer Gökhan ULUM

Mersin Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ömer KEMİKSİZ

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ömer YAĞMUR

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Önder YAŞAR (Türkiye)

Dr. Özkan UZ

Munzur Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Özlem DÜZLÜ

Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Özlem GÜNEŞ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Pınar KAYA TAN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Pınar SEZGİNTÜRK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Rabia AKSOY ARIKAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Rachael RUEGG

Wellington Victoria Üniversitesi (Yeni Zelanda)

Dr. Radmila LAZAREVİC

Karadağ Üniversitesi (Karadağ)

Dr. Raffaella MARCHESE (İtalya)

Dr. Rahman AKALIN

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ramazan ŞİMŞEK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Rana KAHRAMAN DURU

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Raşit ÇOLAK

Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Reşat ŞAKAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Reza Hosseini BAGHANAM

Tebriz Azad İslam Üniversitesi (İran)

Dr. Rıza Tunç ÖZBEN

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Roberta NEPİ

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Rosanna POZZİ

Degli Studi Dell'Insubria Üniversitesi (İtalya)

Dr. Rüstem MÜRSELOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Rüveyda H. ÇEBİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sabahattin YEŞİLÇINAR

Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sabri Can SANNAV

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sadriye GÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Salih Koralp GÜREŞİR

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Salih Kürşad DOLUNAY

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Salih UÇAK

MEB (Türkiye)

Dr. Seda Gül KARTAL

Marmara Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Seda KUŞÇU ÖZBUDAK

Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Seda TAŞ

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Seçil TÜMEN AKYILDIZ

Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Selami ALAN

Bolu Abant İzzat Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Selçuk ATAY

MEB (Türkiye)

Dr. Selçuk ERYATMAZ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Selen TEKALP

Batman Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Selin GÜRSES ŞANBAY

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Selin KILIÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Selma ERDAĞI TOKSUN

Kafkas Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Selmin SÖYLEMEZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sema NOYAN

Karabük Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Semih YEŞİLBAĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Semin KAZAZOĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Senem ÖNER

İstanbul Arel Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Senem Seda ŞAHENK ERKAN

Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Senem ÜSTÜN KAYA

Başkent Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Serap SARIBAŞ

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Serkut Mustafa DABBAGH

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Servet GÜNDOĞDU

Samsun Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Servet ŞENGÜL

Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevcan Yılmaz KUTLAY

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevda EMLAK

İzmir Demokrasi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevda KAMAN

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevda PEKCOŞKUN GÜNER

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevdiye KÖKSAL

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ

Anadolu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevinç AHUNDOVA

Hitit Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sevinç KARAYEL

Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Seydi KİRAZ

Hitit Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Shawky Hassan A. A. SHAABAN

Kahire Üniversitesi (Mısır)

Dr. Sıddık BAKIR

Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sibel AKOVA

Yalova Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sibel İZMİR

Atılım Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sibel KOCAER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sibel MURAD

Amasya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sibel YILMAZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Simla DOĞANGÜN

Doğuş Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sinem CANIM ALKAN

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sopio MAKHATCHASHVILI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Süreyya Elif AKSOY

Doğuş Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Şenay KIRGIZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Şenol KORKMAZ (Türkiye)

Marmara Üniversitesi(Türkiye)

Dr. Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN

Bartın Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Şeyda KINCAL

Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Şule DEMİRKOL ERTÜRK

Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Şükran Güzin ILICAK AYDINALP

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Talat AYTAN

Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Timuçin Buğra EDMAN

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Tuğba Elif TOPRAK

İzmir Bakırçay Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Tuncay TÜRKBEN

Aksaray Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Tuğçe Elif TAŞDAN DOĞAN

Samsun Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Turgut KOÇOĞLU

Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Uğur DİLER

Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Uğur UZUNKAYA

Erzurum Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ulaş BİNGÖL

Siirt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ümit HASANUSTA

Biruni Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Vasfiye GEÇKİN

Izmir Demokrasi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Vesile ALBAYRAK SAK

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yasemin AKKUŞ YAVUZ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yasemin ÇÜRÜK

Doğuş Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yasemin GÜRSOY

Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yasin BEYAZ

Yalova Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yasin YAYLA

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yeliz OKAY (Türkiye)

Dr. Yeliz YASAK PERAN (Türkiye)

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yıldıray ÇEVİK

İstanbul Arel Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yıldırım ÖZSEVGEÇ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yıldız AYDIN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yonca DENİZARSLANI

Ege Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yusuf ŞEN

Düzce Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yusuf Ziyaettin TURAN

Uşak Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zafer ÖZDEMİR

Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zennure ELGÜN GÜNDÜZ

Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zeynep Asya ALTUĞ

Ege Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zeynep BAKAL

Istanbul Okan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zeynep ÇETİN KÖROĞLU

Bayburt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zeynep BAŞER

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zeynep HARPUTLU SHAH

Siirt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zhazira OTYZBAY

Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ziya TOK

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zübeyde ŞENDERİN

Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zümra Gizem YILMAZ KARAHAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Türkiye)

Bu içerik 18.08.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 13913 kez okundu.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
0 (505) 795 81 24
0 (216) 773 06 16
editor@rumelide.com