Amaç ve Kapsam

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, tiyatro, iletişim, folklor, kültür, çeviribilim, dil ve edebiyat eğitimi alanında, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

Dil: Eş zamanlı ve art zamanlı olarak bütün dillere dair çalışmalar, dillerle ilgili disiplinler arası çalışmalar.

Edebiyat: Başta Türk edebiyatı, Batı edebiyatı, Doğu edebiyatları ve karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları.

Folklor: Başta Türk folkloru ve dünya halklarının folklorik çalışmaları.

Kültür: Dil, kültür ve edebiyat bağlamında ortaya konan çalışmalar.

Çeviribilim: Bütün diller kapsamında çeviribilim çalışmaları.

Dil eğitimi: Ana dili ve yabancılara dil eğitimi çalışmaları. 

Edebiyat eğitimi: Sanat olarak edebiyatın eğitimi çalışmaları.

Makalelerin dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir.