Yayın İçeriği, Amaç ve Kapsam

YAYIN İÇERİĞİ
RumeliDE
orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.
 
AMAÇ
Derginin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, sağlık bilimlerinde temel veya genişletilmiş klinik deneyimle ilgili tüm alanlarda özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır.
 
KAPSAM
RumeliDE dil, kültür, edebiyat, çeviri, eğitim ve hal bilimi ile ilgili tüm alanlarda makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır.
 
RumeliDE gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan RumeliDE Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. RumeliDE dergisinin Yayın Kurulu, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.
 
RumeliDE Konu Kategorisi: Beşeri Bilimler
RumeliDE Bilim Alanı: Filoloji
RumeliDE Anahtar Kelimeleri: Dil, kültür, edebiyat, çeviri, eğitim, folklor

RumeliDE dergisi, dil, edebiyat, tiyatro, iletişim, folklor, kültür, çeviribilim, dil ve edebiyat eğitimi alanında, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

Dil: Eş zamanlı ve art zamanlı olarak bütün dillere dair çalışmalar, dillerle ilgili disiplinler arası çalışmalar.

Edebiyat: Başta Türk edebiyatı, Batı edebiyatı, Doğu edebiyatları ve karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları.

Folklor: Başta Türk folkloru ve dünya halklarının folklorik çalışmaları.

Kültür: Dil, kültür ve edebiyat bağlamında ortaya konan çalışmalar.

Çeviribilim: Bütün diller kapsamında çeviribilim çalışmaları.

Dil eğitimi: Ana dili ve yabancılara dil eğitimi çalışmaları. 

Edebiyat eğitimi: Sanat olarak edebiyatın eğitimi çalışmaları.

Yayın dili Türkçedir; ancak dünya dillerinin çoğuyla (Kiril, Latin, Arap, İbrani, Yunan, Gürcü, Ermeni, Hint, Çin, Kore, Japon yazı dilleri) yazılmış makaleler de kabul edilir. 
Bu içerik 07.12.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 810 kez okundu.