Hakkımızda

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, tiyatro, iletişim, folklor, kültür, çeviribilim, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel, incelemeye ve  araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir.

Yayın dili Türkçedir; ancak dünya dillerinin çoğuyla (Kiril, Latin, Arap, İbrani, Yunan, Gürcü, Ermeni, Hint, Çin, Kore, Japon yazı dilleri) yazılmış makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda altı kez (21 Şubat- 21 Nisan- 21 Haziran- 21 Ağustos- 21 Ekim- 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com / http://dergipark.gov.tr/rumelide) yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir. 
Resim