Editörler

EDİTÖRLER

Editör
Prof. Dr. Yakup YILMAZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Yardımcı Editör
Doç. Dr. Beytullah BEKAR
Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Mizanpaj Editörü
Selen Gül ŞENTÜRK

Etik Editörü

Dr. Funda YEŞİL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)

Dil Editörleri
Dr. Hakkı ÖZKAYA (Türkçe)
Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Sevda PEKCOŞKUN GÜNER (İngilizce)
Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Ayşen Zeynep ORAL (Fransızca)
Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Özlem TEKİN (Almanca)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Kevser TETİK (Rusça)
Anadolu Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Gül Mükerrem ÖZTÜRK (Gürcüce)
Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Mevlüt ÖZTÜRK (Arapça)
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Sadık HACI (Bulgarca)
Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Fatma Jale Gül ÇORUK (Ermenice)
Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Erman GÖREN (Eski Yunanca)
İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Uzm. İvana DEJANOV (Sırpça)
Belgrad Üniversitesi (Sırbistan)
Dr. Ertuğrul CEYLAN (Çince)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK (Süryanice)
Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Melek ÇELİK (Japonca)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Akram NEJABATI (Farsça)
Piri Reis Üniversitesi (Türkiye)


Bu içerik 18.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 4908 kez okundu.