Ön değerlendirme

Yayın yönetmeni yüklenen makaleleri şöyle değerlendirir:
1. Amaç ve kapsama, makale yazım kurallarına ve şablona uygunluk: Uygun değilse yazara geri gönderilir. Yazar düzeltir, kurallara ve şablona uydurur, sisteme tekrar yükler.
2. Belgeler: Makale yüklemede istenen belgeler eksikse, eksik olan belgelerin editor@rumelide.com adresine gönderilmesi istenir. Belgeler tamamlanmadan hakem değerlendirmesine geçilmez.
Yayın yönetmeni uygun görürse editöre yönlendirir. Editör, alan editörüne danışır. Alan editörü uygun görürse makale hakemlere gönderilir.
Bu içerik 04.07.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 3858 kez okundu.