Makale yükleme

Makaleler www.rumelide.com adresine üyelik sonrası yüklenir. Yüklemede makale metni, telif devir sözleşmesi, intihal raporu, -varsa- etik kurul izni ve dekont olmalıdır. Makale metni ve telif devir sözleşmesi için yükleme yeri vardır, intihal raporu ve dekont klasöre konur ve ziplenir. Zipli dosya ek dosyalara yüklenir.
Makale metninde yazar bilgisi bulunmamalıdır. Telif devir sözleşmesinde bütün bilgiler tam olmalıdır. İntihal raporu % 25 oranını geçmemelidir.
Bu içerik 04.07.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 3766 kez okundu.