Etik

Dergide yayımlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan kanuni sorumluluklar, tamamen yazar(lar)ına aittir.

Bu dergi,
WMA Helsinki Deklerasyonu etik ilkelerini (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/); 
ISMJE tavsiyelerini (https://www.icmje.org/recommendations/); (https://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/)
COPE (Committee on Publication Ethics/ https://publicationethics.org/guidance/Guidelines) etik kurallarını benimsemiştir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar: 1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, 2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, 3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, 4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar.

Beyan gerektiren konular: Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, 2. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”, 3. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması, 4. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları.

TR Dizin Etik İlkeleri Akış Şeması

Resim
Bu içerik 08.04.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 2054 kez okundu.